26/04/2021

Το ετήσιο συνέδριο της efsli | 4-5 Σεπτεμβρίου ’21

Η ψηφιακή επανάσταση έχει ήδη αλλάξει και θα αλλάξει σημαντικά την καθημερινή ρουτίνα των διερμηνέων και μεταφραστών: αυτόματη μετάφραση, Avatars, […]