Συνάντηση ΣΔΕΝΓ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης